พรีออเดอร์

9,400 BAHT
10400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete Theater Edition features performances of day 1 and day 2. Comes with bonus disc and booklet. Slip case box packaging.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21343' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22183,20694,1392,1389,1763,18216,22184,10708,18220,17434,12866,20764,17428,8366,17432,18971,17426,14444 Array ( [0] => 22183 [1] => 20694 [2] => 1392 [3] => 1389 [4] => 1763 [5] => 18216 [6] => 22184 [7] => 10708 [8] => 18220 [9] => 17434 [10] => 12866 [11] => 20764 [12] => 17428 [13] => 8366 [14] => 17432 [15] => 18971 [16] => 17426 [17] => 14444 )