พรีออเดอร์

9,400 BAHT
10400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete Theater Edition features performances of day 1 and day 2. Comes with bonus disc and booklet. Slip case box packaging.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21343' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20694,1394,20764,17433,14445,18214,17425,1763,17022,11203,19450,20765,11631,20999,19061,19535,22184,1391 Array ( [0] => 20694 [1] => 1394 [2] => 20764 [3] => 17433 [4] => 14445 [5] => 18214 [6] => 17425 [7] => 1763 [8] => 17022 [9] => 11203 [10] => 19450 [11] => 20765 [12] => 11631 [13] => 20999 [14] => 19061 [15] => 19535 [16] => 22184 [17] => 1391 )