พรีออเดอร์

9,400 BAHT
10400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete Theater Edition features performances of day 1 and day 2. Comes with bonus disc and booklet. Slip case box packaging.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21343' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20694,22185,14444,8366,23855,10699,18216,17431,1393,1763,17432,17430,21325,19061,14443,20188,22977,17427 Array ( [0] => 20694 [1] => 22185 [2] => 14444 [3] => 8366 [4] => 23855 [5] => 10699 [6] => 18216 [7] => 17431 [8] => 1393 [9] => 1763 [10] => 17432 [11] => 17430 [12] => 21325 [13] => 19061 [14] => 14443 [15] => 20188 [16] => 22977 [17] => 17427 )