พรีออเดอร์

9,400 BAHT
10400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete Theater Edition features performances of day 1 and day 2. Comes with bonus disc and booklet. Slip case box packaging.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21343' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15544,24950,1390,18220,21342,25626,24949,14443,19061,25209,25314,17430,24722,21021,20694,11630,21341,20765 Array ( [0] => 15544 [1] => 24950 [2] => 1390 [3] => 18220 [4] => 21342 [5] => 25626 [6] => 24949 [7] => 14443 [8] => 19061 [9] => 25209 [10] => 25314 [11] => 17430 [12] => 24722 [13] => 21021 [14] => 20694 [15] => 11630 [16] => 21341 [17] => 20765 )