พรีออเดอร์

750 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Talented male voice actor, Tetsuya Kakihara to release 6th mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'21340' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22197,20088,11771,11393,4268,6119,22606,6628,11487,4180,3644,7904,9125,20992,21295,21918,23942,21879 Array ( [0] => 22197 [1] => 20088 [2] => 11771 [3] => 11393 [4] => 4268 [5] => 6119 [6] => 22606 [7] => 6628 [8] => 11487 [9] => 4180 [10] => 3644 [11] => 7904 [12] => 9125 [13] => 20992 [14] => 21295 [15] => 21918 [16] => 23942 [17] => 21879 )