พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9391,1210,10148,2145,4852,486,4977,13740,20991,2825,3893,6317,6474,15506,18492,3800,6199,19756 Array ( [0] => 9391 [1] => 1210 [2] => 10148 [3] => 2145 [4] => 4852 [5] => 486 [6] => 4977 [7] => 13740 [8] => 20991 [9] => 2825 [10] => 3893 [11] => 6317 [12] => 6474 [13] => 15506 [14] => 18492 [15] => 3800 [16] => 6199 [17] => 19756 )