พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21336' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3595,4235,3189,478,4053,15559,22597,22979,9392,3622,11211,9193,5707,9386,22502,14134,1545,1405 Array ( [0] => 3595 [1] => 4235 [2] => 3189 [3] => 478 [4] => 4053 [5] => 15559 [6] => 22597 [7] => 22979 [8] => 9392 [9] => 3622 [10] => 11211 [11] => 9193 [12] => 5707 [13] => 9386 [14] => 22502 [15] => 14134 [16] => 1545 [17] => 1405 )