พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21335' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18133,17834,13434,14552,4209,20505,19746,5350,4744,20289,21912,8257,21879,11174,7327,3347,7572,3341 Array ( [0] => 18133 [1] => 17834 [2] => 13434 [3] => 14552 [4] => 4209 [5] => 20505 [6] => 19746 [7] => 5350 [8] => 4744 [9] => 20289 [10] => 21912 [11] => 8257 [12] => 21879 [13] => 11174 [14] => 7327 [15] => 3347 [16] => 7572 [17] => 3341 )