พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21335' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10076,5221,16369,22187,21917,18119,12471,8254,2743,23754,15721,1582,7456,23932,23815,24170,7902,10446 Array ( [0] => 10076 [1] => 5221 [2] => 16369 [3] => 22187 [4] => 21917 [5] => 18119 [6] => 12471 [7] => 8254 [8] => 2743 [9] => 23754 [10] => 15721 [11] => 1582 [12] => 7456 [13] => 23932 [14] => 23815 [15] => 24170 [16] => 7902 [17] => 10446 )