พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21335' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11208,3345,9157,10141,4699,14679,5668,6576,20907,10154,14113,2848,3881,17367,5450,15387,17836,22496 Array ( [0] => 11208 [1] => 3345 [2] => 9157 [3] => 10141 [4] => 4699 [5] => 14679 [6] => 5668 [7] => 6576 [8] => 20907 [9] => 10154 [10] => 14113 [11] => 2848 [12] => 3881 [13] => 17367 [14] => 5450 [15] => 15387 [16] => 17836 [17] => 22496 )