พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21334' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21801,18087,4951,1545,9934,6314,21689,2750,18369,19343,22630,1529,10783,3042,8250,20263,5241,15559 Array ( [0] => 21801 [1] => 18087 [2] => 4951 [3] => 1545 [4] => 9934 [5] => 6314 [6] => 21689 [7] => 2750 [8] => 18369 [9] => 19343 [10] => 22630 [11] => 1529 [12] => 10783 [13] => 3042 [14] => 8250 [15] => 20263 [16] => 5241 [17] => 15559 )