พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21334' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6438,11019,9150,6439,5286,18074,6269,22165,14605,5803,12977,10759,19341,8714,19507,3166,6440,4226 Array ( [0] => 6438 [1] => 11019 [2] => 9150 [3] => 6439 [4] => 5286 [5] => 18074 [6] => 6269 [7] => 22165 [8] => 14605 [9] => 5803 [10] => 12977 [11] => 10759 [12] => 19341 [13] => 8714 [14] => 19507 [15] => 3166 [16] => 6440 [17] => 4226 )