พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21334' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20932,20295,22631,18239,4704,2029,2702,17706,11537,20998,2609,5236,1480,6409,22926,13178,20199,6272 Array ( [0] => 20932 [1] => 20295 [2] => 22631 [3] => 18239 [4] => 4704 [5] => 2029 [6] => 2702 [7] => 17706 [8] => 11537 [9] => 20998 [10] => 2609 [11] => 5236 [12] => 1480 [13] => 6409 [14] => 22926 [15] => 13178 [16] => 20199 [17] => 6272 )