พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21333' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10826,10233,1429,22773,20183,4962,19747,6073,10705,21661,11229,1543,6413,22291,2996,6546,6247,2019 Array ( [0] => 10826 [1] => 10233 [2] => 1429 [3] => 22773 [4] => 20183 [5] => 4962 [6] => 19747 [7] => 6073 [8] => 10705 [9] => 21661 [10] => 11229 [11] => 1543 [12] => 6413 [13] => 22291 [14] => 2996 [15] => 6546 [16] => 6247 [17] => 2019 )