พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21333' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22495,22876,4949,23844,18597,24129,14011,9198,8397,3825,21591,21709,23642,22801,3818,16114,24309,15814 Array ( [0] => 22495 [1] => 22876 [2] => 4949 [3] => 23844 [4] => 18597 [5] => 24129 [6] => 14011 [7] => 9198 [8] => 8397 [9] => 3825 [10] => 21591 [11] => 21709 [12] => 23642 [13] => 22801 [14] => 3818 [15] => 16114 [16] => 24309 [17] => 15814 )