พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21333' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9302,6989,4033,7900,9336,15556,5657,6745,15765,6613,5265,4207,3258,4423,7328,2697,3199,9927 Array ( [0] => 9302 [1] => 6989 [2] => 4033 [3] => 7900 [4] => 9336 [5] => 15556 [6] => 5657 [7] => 6745 [8] => 15765 [9] => 6613 [10] => 5265 [11] => 4207 [12] => 3258 [13] => 4423 [14] => 7328 [15] => 2697 [16] => 3199 [17] => 9927 )