พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21333' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5243,11198,4008,20930,10024,3277,21702,10994,12967,10171,20178,8287,21921,14549,16417,6634,19805,21969 Array ( [0] => 5243 [1] => 11198 [2] => 4008 [3] => 20930 [4] => 10024 [5] => 3277 [6] => 21702 [7] => 10994 [8] => 12967 [9] => 10171 [10] => 20178 [11] => 8287 [12] => 21921 [13] => 14549 [14] => 16417 [15] => 6634 [16] => 19805 [17] => 21969 )