พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2747,21704,2731,22129,22141,10717,10025,5224,17405,10994,6581,19741,5619,10896,9230,2744,19755,7745 Array ( [0] => 2747 [1] => 21704 [2] => 2731 [3] => 22129 [4] => 22141 [5] => 10717 [6] => 10025 [7] => 5224 [8] => 17405 [9] => 10994 [10] => 6581 [11] => 19741 [12] => 5619 [13] => 10896 [14] => 9230 [15] => 2744 [16] => 19755 [17] => 7745 )