พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25490,8570,22427,2853,2951,25326,3823,8829,4347,7373,2750,12183,9930,22968,9122,19086,16617,15889 Array ( [0] => 25490 [1] => 8570 [2] => 22427 [3] => 2853 [4] => 2951 [5] => 25326 [6] => 3823 [7] => 8829 [8] => 4347 [9] => 7373 [10] => 2750 [11] => 12183 [12] => 9930 [13] => 22968 [14] => 9122 [15] => 19086 [16] => 16617 [17] => 15889 )