พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21331' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7340,4702,11880,3028,5132,1480,3670,3992,3442,19332,6507,7899,7457,9193,14347,3321,6566,3644 Array ( [0] => 7340 [1] => 4702 [2] => 11880 [3] => 3028 [4] => 5132 [5] => 1480 [6] => 3670 [7] => 3992 [8] => 3442 [9] => 19332 [10] => 6507 [11] => 7899 [12] => 7457 [13] => 9193 [14] => 14347 [15] => 3321 [16] => 6566 [17] => 3644 )