พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23934,21641,18415,21026,5801,5780,1412,6730,16675,6446,2855,6275,5345,23179,6246,10711,22552,3303 Array ( [0] => 23934 [1] => 21641 [2] => 18415 [3] => 21026 [4] => 5801 [5] => 5780 [6] => 1412 [7] => 6730 [8] => 16675 [9] => 6446 [10] => 2855 [11] => 6275 [12] => 5345 [13] => 23179 [14] => 6246 [15] => 10711 [16] => 22552 [17] => 3303 )