พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21330' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21119,19750,18369,3650,22053,14005,19461,21724,15034,5511,10007,9136,16119,2734,1745,6575,10849,17091 Array ( [0] => 21119 [1] => 19750 [2] => 18369 [3] => 3650 [4] => 22053 [5] => 14005 [6] => 19461 [7] => 21724 [8] => 15034 [9] => 5511 [10] => 10007 [11] => 9136 [12] => 16119 [13] => 2734 [14] => 1745 [15] => 6575 [16] => 10849 [17] => 17091 )