พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka brings first single. Limited Edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'21329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6252,2255,18469,9771,21337,3447,9329,18135,21619,4235,21972,1745,11211,21881,22241,5627,20910,13035 Array ( [0] => 6252 [1] => 2255 [2] => 18469 [3] => 9771 [4] => 21337 [5] => 3447 [6] => 9329 [7] => 18135 [8] => 21619 [9] => 4235 [10] => 21972 [11] => 1745 [12] => 11211 [13] => 21881 [14] => 22241 [15] => 5627 [16] => 20910 [17] => 13035 )