พรีออเดอร์

1,250 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka brings first single. Limited Edition comes with a DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'21329' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3161,4068,11985,2866,15720,6475,1511,7328,6566,3864,22807,2971,20131,21696,5240,5646,6145,19093 Array ( [0] => 3161 [1] => 4068 [2] => 11985 [3] => 2866 [4] => 15720 [5] => 6475 [6] => 1511 [7] => 7328 [8] => 6566 [9] => 3864 [10] => 22807 [11] => 2971 [12] => 20131 [13] => 21696 [14] => 5240 [15] => 5646 [16] => 6145 [17] => 19093 )