พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21327' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1369,10718,1375,19065,14546,21793,1370,14545,8274,1373,13733,22409,1361,15546,1372,1366,1364,1363 Array ( [0] => 1369 [1] => 10718 [2] => 1375 [3] => 19065 [4] => 14546 [5] => 21793 [6] => 1370 [7] => 14545 [8] => 8274 [9] => 1373 [10] => 13733 [11] => 22409 [12] => 1361 [13] => 15546 [14] => 1372 [15] => 1366 [16] => 1364 [17] => 1363 )