พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21327' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22409,14546,21791,14674,15547,13718,22413,19532,1370,10718,1369,23427,19065,1690,15541,22754,1364,1371 Array ( [0] => 22409 [1] => 14546 [2] => 21791 [3] => 14674 [4] => 15547 [5] => 13718 [6] => 22413 [7] => 19532 [8] => 1370 [9] => 10718 [10] => 1369 [11] => 23427 [12] => 19065 [13] => 1690 [14] => 15541 [15] => 22754 [16] => 1364 [17] => 1371 )