พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17848,17434,18214,14446,17423,20467,18972,1391,17431,1764,14447,20764,18223,18216,14444,17432,17424,1398 Array ( [0] => 17848 [1] => 17434 [2] => 18214 [3] => 14446 [4] => 17423 [5] => 20467 [6] => 18972 [7] => 1391 [8] => 17431 [9] => 1764 [10] => 14447 [11] => 20764 [12] => 18223 [13] => 18216 [14] => 14444 [15] => 17432 [16] => 17424 [17] => 1398 )