สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23635,17431,12866,22185,1763,1391,14478,23855,22184,18475,14445,21341,13720,17423,17424,14446,17430,17848 Array ( [0] => 23635 [1] => 17431 [2] => 12866 [3] => 22185 [4] => 1763 [5] => 1391 [6] => 14478 [7] => 23855 [8] => 22184 [9] => 18475 [10] => 14445 [11] => 21341 [12] => 13720 [13] => 17423 [14] => 17424 [15] => 14446 [16] => 17430 [17] => 17848 )