สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23635,14444,14478,20765,11630,1397,11631,11007,17424,14445,18971,1764,18220,21021,10708,21343,20999,18216 Array ( [0] => 23635 [1] => 14444 [2] => 14478 [3] => 20765 [4] => 11630 [5] => 1397 [6] => 11631 [7] => 11007 [8] => 17424 [9] => 14445 [10] => 18971 [11] => 1764 [12] => 18220 [13] => 21021 [14] => 10708 [15] => 21343 [16] => 20999 [17] => 18216 )