พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21342,20767,18475,19450,1397,18973,17431,17424,22183,21798,14444,18972,20188,18214,11630,20467,17429,22184 Array ( [0] => 21342 [1] => 20767 [2] => 18475 [3] => 19450 [4] => 1397 [5] => 18973 [6] => 17431 [7] => 17424 [8] => 22183 [9] => 21798 [10] => 14444 [11] => 18972 [12] => 20188 [13] => 18214 [14] => 11630 [15] => 20467 [16] => 17429 [17] => 22184 )