สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10699,1396,23417,17427,14443,1392,22185,18216,18223,17428,17424,22183,24721,17430,20766,23397,1764,20765 Array ( [0] => 10699 [1] => 1396 [2] => 23417 [3] => 17427 [4] => 14443 [5] => 1392 [6] => 22185 [7] => 18216 [8] => 18223 [9] => 17428 [10] => 17424 [11] => 22183 [12] => 24721 [13] => 17430 [14] => 20766 [15] => 23397 [16] => 1764 [17] => 20765 )