มีสินค้า

99 BAHT
400 BAHT
add to cart

        เมืองฟูโตะที่มีสายลมอันสดชื่นพัดผ่าน แม้จะดูสงบสุขแต่กลับมีอาชญากรรมโดยฝีมือของสัตว์ประหลาด "โดพันท์" เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีครอบครัวโซโนซากิ คอยกระจาย "ไกอาเมมโมรี่" ที่เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นโดพันท์อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีคนลุกขึ้นมาปกป้องเหล่าคนบริสุทธิ์ในเมืองนี้อยู่เขาก็คือ มาสค์ไรเดอร์ W (ดับเบิล) "มาสค์ไรเดอร์สองคนในร่างเดียว" ที่เกิดจากแปลงร่างของนักสือเอกชน ฮิดาริ โชทาโร่ กับเด็กหนุ่มอัจฉริยะผู้ลึกลับ ฟิลลิป

q select pid from dex_product where pid<>'2125' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2129,16618,2134,6115,2127,2192,24546,2128,2123,18724,24010,6113,8479,23873,14713,2126,5816,11350 Array ( [0] => 2129 [1] => 16618 [2] => 2134 [3] => 6115 [4] => 2127 [5] => 2192 [6] => 24546 [7] => 2128 [8] => 2123 [9] => 18724 [10] => 24010 [11] => 6113 [12] => 8479 [13] => 23873 [14] => 14713 [15] => 2126 [16] => 5816 [17] => 11350 )