สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart

คุณพร้อมที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติให้รอดพ้นอันตรายหรือไม่?   ในฐานะสมาชิกหน่วยยับยั้งโรค  คุณจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้โรคทั้งสี่แพร่ระบาดลุกลามจนเกินรับมือ  ไปพร้อมๆ  กับคิดค้นตัวยารักษาโรคให้ทันการคุณและสมาชิกในหน่วยพิเศษทุกคนจะต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก  พร้อมทั้งหาข้อมูลและทรัพยากรที่จําเป็นต่อการคิดค้นยารักษาโรคให้ได้ด้วยความสามารถของแต่ละคนที่รวมกันเป็นหนึ่ง  ยิ่งเชื้อโรคแพร่ระบาด  เวลาที่มีก็ยิ่งเหลือน้อยลงทุกขณะจิต 

 

 

 

คุณจะสามารถคิดค้นยาทั้งสี่ชนิดได้ทันเวลาหรือไม่?  ชะตากรรม

ของมวลมนุษยชาติขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้น!

 

 

 

 

อุปกรณ์การเล่น

 

- การ์ดตัวละคร  7  ใบ

- การ์ดผู้เล่น  59  ใบ

  (การ์ดเมือง  48  ใบ,  การ์ดโรคระบาด  6  ใบ,  การ์ดเหตุการณ์  5  ใบ)

- การ์ดอ้างอิง  4  ใบ

- ลูกบาศก์โรค  96  ลูกแบ่งเป็น  4  สี  สีละ  24  ลูก

- ขวดยารักษา  4  ชิ้น  

- สถานีวิจัย  6  หลัง                    

- ป้ายกํากับอัตราแพร่เชื้อ  1  ชิ้น

- ป้ายนับการลุกลาม  1  ชิ้น

- กระดาน  1  แผ่นระยะเวลาการเล่น           :  45 นาที

จำนวนผู้เล่น              :  2-4 คน

q select pid from dex_product where pid<>'21245' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19706,18027,8962,5179,3873,12974,1587,1328,18658,2953,22966,19396,22836,18178,21922,2738,6316,22599 Array ( [0] => 19706 [1] => 18027 [2] => 8962 [3] => 5179 [4] => 3873 [5] => 12974 [6] => 1587 [7] => 1328 [8] => 18658 [9] => 2953 [10] => 22966 [11] => 19396 [12] => 22836 [13] => 18178 [14] => 21922 [15] => 2738 [16] => 6316 [17] => 22599 )