สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart

คุณพร้อมที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติให้รอดพ้นอันตรายหรือไม่?   ในฐานะสมาชิกหน่วยยับยั้งโรค  คุณจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้โรคทั้งสี่แพร่ระบาดลุกลามจนเกินรับมือ  ไปพร้อมๆ  กับคิดค้นตัวยารักษาโรคให้ทันการคุณและสมาชิกในหน่วยพิเศษทุกคนจะต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก  พร้อมทั้งหาข้อมูลและทรัพยากรที่จําเป็นต่อการคิดค้นยารักษาโรคให้ได้ด้วยความสามารถของแต่ละคนที่รวมกันเป็นหนึ่ง  ยิ่งเชื้อโรคแพร่ระบาด  เวลาที่มีก็ยิ่งเหลือน้อยลงทุกขณะจิต 

 

 

 

คุณจะสามารถคิดค้นยาทั้งสี่ชนิดได้ทันเวลาหรือไม่?  ชะตากรรม

ของมวลมนุษยชาติขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้น!

 

 

 

 

อุปกรณ์การเล่น

 

- การ์ดตัวละคร  7  ใบ

- การ์ดผู้เล่น  59  ใบ

  (การ์ดเมือง  48  ใบ,  การ์ดโรคระบาด  6  ใบ,  การ์ดเหตุการณ์  5  ใบ)

- การ์ดอ้างอิง  4  ใบ

- ลูกบาศก์โรค  96  ลูกแบ่งเป็น  4  สี  สีละ  24  ลูก

- ขวดยารักษา  4  ชิ้น  

- สถานีวิจัย  6  หลัง                    

- ป้ายกํากับอัตราแพร่เชื้อ  1  ชิ้น

- ป้ายนับการลุกลาม  1  ชิ้น

- กระดาน  1  แผ่นระยะเวลาการเล่น           :  45 นาที

จำนวนผู้เล่น              :  2-4 คน

q select pid from dex_product where pid<>'21245' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6259,2867,23084,2469,21605,10174,20265,21917,4706,15791,19749,11972,5653,6442,2971,22280,15581,19396 Array ( [0] => 6259 [1] => 2867 [2] => 23084 [3] => 2469 [4] => 21605 [5] => 10174 [6] => 20265 [7] => 21917 [8] => 4706 [9] => 15791 [10] => 19749 [11] => 11972 [12] => 5653 [13] => 6442 [14] => 2971 [15] => 22280 [16] => 15581 [17] => 19396 )