สินค้าเหลือน้อย

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21239' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2238,22818,24497,8253,7908,19234,17847,5051,11201,23290,6604,22773,6646,10040,1357,22071,6189,5912 Array ( [0] => 2238 [1] => 22818 [2] => 24497 [3] => 8253 [4] => 7908 [5] => 19234 [6] => 17847 [7] => 5051 [8] => 11201 [9] => 23290 [10] => 6604 [11] => 22773 [12] => 6646 [13] => 10040 [14] => 1357 [15] => 22071 [16] => 6189 [17] => 5912 )