สินค้าเหลือน้อย

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21239' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10761,3341,21470,10702,14127,17181,21976,3644,14566,9391,8282,1582,11222,2694,1210,1495,7818,1749 Array ( [0] => 10761 [1] => 3341 [2] => 21470 [3] => 10702 [4] => 14127 [5] => 17181 [6] => 21976 [7] => 3644 [8] => 14566 [9] => 9391 [10] => 8282 [11] => 1582 [12] => 11222 [13] => 2694 [14] => 1210 [15] => 1495 [16] => 7818 [17] => 1749 )