สินค้าเหลือน้อย

129 BAHT
400 BAHT
add to cart

        เมื่ออมนุษย์ "กรี๊ด" เมื่อ 800 ปีก่อน คืนชีพขึ้นมาในยุคปัจจุบัน!!!
และใช้ประโยชน์จาก "ความโลภ" ของมนุษย์สร้างสัตว์ประหลาด
ขึ้นมาอาละวาด ผู้ที่จะหยุดมันได้มีเพียงเขา "มาสค์ไรเดอร์ โอส" เท่านั้น

บุ๊คเล็ท พิมพ์ 4 สี

กล่องสะสม มี Vol.11+Box - 12+Box

q select pid from dex_product where pid<>'2121' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2334,2373,2106,24725,5029,846,22100,6123,2119,9422,2101,6535,6203,8952,24011,6124,2109,23581 Array ( [0] => 2334 [1] => 2373 [2] => 2106 [3] => 24725 [4] => 5029 [5] => 846 [6] => 22100 [7] => 6123 [8] => 2119 [9] => 9422 [10] => 2101 [11] => 6535 [12] => 6203 [13] => 8952 [14] => 24011 [15] => 6124 [16] => 2109 [17] => 23581 )