มีสินค้า

150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21192' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1231,4605,3680,4614,1250,2772,2785,6704,4432,10263,4769,2592,998,1230,1285,3820,2922,3485 Array ( [0] => 1231 [1] => 4605 [2] => 3680 [3] => 4614 [4] => 1250 [5] => 2772 [6] => 2785 [7] => 6704 [8] => 4432 [9] => 10263 [10] => 4769 [11] => 2592 [12] => 998 [13] => 1230 [14] => 1285 [15] => 3820 [16] => 2922 [17] => 3485 )