มีสินค้า

150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21192' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13985,12994,4602,4057,1230,4577,22721,4611,5448,1250,4433,1245,2815,10256,10268,1658,9749,21193 Array ( [0] => 13985 [1] => 12994 [2] => 4602 [3] => 4057 [4] => 1230 [5] => 4577 [6] => 22721 [7] => 4611 [8] => 5448 [9] => 1250 [10] => 4433 [11] => 1245 [12] => 2815 [13] => 10256 [14] => 10268 [15] => 1658 [16] => 9749 [17] => 21193 )