สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21147' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16437,3210,19309,15694,15886,12942,14722,14732,25279,4484,21140,16438,24403,19084,21150,18358,22858,5939 Array ( [0] => 16437 [1] => 3210 [2] => 19309 [3] => 15694 [4] => 15886 [5] => 12942 [6] => 14722 [7] => 14732 [8] => 25279 [9] => 4484 [10] => 21140 [11] => 16438 [12] => 24403 [13] => 19084 [14] => 21150 [15] => 18358 [16] => 22858 [17] => 5939 )