สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของเทพเจ้ามังกร SHENLON  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็นเทพเจ้ามังกรได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21144' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19421,10868,10474,18362,13381,14721,13403,13402,13404,5939,15887,21150,22624,14727,18354,19425,22368,22491 Array ( [0] => 19421 [1] => 10868 [2] => 10474 [3] => 18362 [4] => 13381 [5] => 14721 [6] => 13403 [7] => 13402 [8] => 13404 [9] => 5939 [10] => 15887 [11] => 21150 [12] => 22624 [13] => 14727 [14] => 18354 [15] => 19425 [16] => 22368 [17] => 22491 )