มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของเทพเจ้ามังกร SHENLON  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็นเทพเจ้ามังกรได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21144' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13382,12941,21854,13560,15699,6434,10003,21151,18353,15838,19534,14764,14959,19424,19837,13401,8650,13397 Array ( [0] => 13382 [1] => 12941 [2] => 21854 [3] => 13560 [4] => 15699 [5] => 6434 [6] => 10003 [7] => 21151 [8] => 18353 [9] => 15838 [10] => 19534 [11] => 14764 [12] => 14959 [13] => 19424 [14] => 19837 [15] => 13401 [16] => 8650 [17] => 13397 )