สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของเทพเจ้ามังกร SHENLON  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็นเทพเจ้ามังกรได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21142' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14171,9375,21143,13407,3210,22403,6567,10439,11130,7852,5852,18763,19420,5939,4086,19161,5210,22398 Array ( [0] => 14171 [1] => 9375 [2] => 21143 [3] => 13407 [4] => 3210 [5] => 22403 [6] => 6567 [7] => 10439 [8] => 11130 [9] => 7852 [10] => 5852 [11] => 18763 [12] => 19420 [13] => 5939 [14] => 4086 [15] => 19161 [16] => 5210 [17] => 22398 )