สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของเทพเจ้ามังกร SHENLON  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็นเทพเจ้ามังกรได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21141' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15700,13403,15840,19084,7388,22400,13405,19425,20592,22401,5196,22399,16436,11161,8427,21536,12989,22707 Array ( [0] => 15700 [1] => 13403 [2] => 15840 [3] => 19084 [4] => 7388 [5] => 22400 [6] => 13405 [7] => 19425 [8] => 20592 [9] => 22401 [10] => 5196 [11] => 22399 [12] => 16436 [13] => 11161 [14] => 8427 [15] => 21536 [16] => 12989 [17] => 22707 )