สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21139' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20689,21496,22618,20144,21889,21760,20145,21427,18111,21658,24869,18109,21118,21500,23161,22613,19446,19978 Array ( [0] => 20689 [1] => 21496 [2] => 22618 [3] => 20144 [4] => 21889 [5] => 21760 [6] => 20145 [7] => 21427 [8] => 18111 [9] => 21658 [10] => 24869 [11] => 18109 [12] => 21118 [13] => 21500 [14] => 23161 [15] => 22613 [16] => 19446 [17] => 19978 )