พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายเดือนเมษายน 2019

220 BAHT
240 BAHT
พรีออเดอร์

From the new SD Sangokuden series comes the Dong Zhuo Providence Gundam.  The curent Tyranical Lord of Luoyang. The colors of the iconic large "Shounetsutou" have been recreated and can be mounted onto the backpack. Other parts have been included to recreate its dinosaur form!

/
q select pid from dex_product where pid<>'21129' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3922,19657,16523,19664,13358,5993,13013,13829,12244,12452,13341,16430,12229,17320,6881,21124,561,13850 Array ( [0] => 3922 [1] => 19657 [2] => 16523 [3] => 19664 [4] => 13358 [5] => 5993 [6] => 13013 [7] => 13829 [8] => 12244 [9] => 12452 [10] => 13341 [11] => 16430 [12] => 12229 [13] => 17320 [14] => 6881 [15] => 21124 [16] => 561 [17] => 13850 )