พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายเดือนเมษายน 2019

250 BAHT
280 BAHT
พรีออเดอร์

From the new SD Sangokuden series comes the Sun Jian Gundam Astray.  The head of the distribution guild "Red Tiger" holds a grudge against Dong Zhuo Providence Gundam and seeks revenge. A large winged backpack is included and can have  a fang memory equipped on it.

/
q select pid from dex_product where pid<>'21128' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12047,18249,3090,13882,14692,13823,4902,15943,5862,10751,16961,19363,313,16619,13303,13333,17483,12528 Array ( [0] => 12047 [1] => 18249 [2] => 3090 [3] => 13882 [4] => 14692 [5] => 13823 [6] => 4902 [7] => 15943 [8] => 5862 [9] => 10751 [10] => 16961 [11] => 19363 [12] => 313 [13] => 16619 [14] => 13303 [15] => 13333 [16] => 17483 [17] => 12528 )