สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21118' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20487,21895,19980,21500,20687,21652,20691,15783,21762,19447,19023,21760,21888,20024,19572,21757,20690,21426 Array ( [0] => 20487 [1] => 21895 [2] => 19980 [3] => 21500 [4] => 20687 [5] => 21652 [6] => 20691 [7] => 15783 [8] => 21762 [9] => 19447 [10] => 19023 [11] => 21760 [12] => 21888 [13] => 20024 [14] => 19572 [15] => 21757 [16] => 20690 [17] => 21426 )