สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21118' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20864,18107,21427,22612,21889,21760,19981,18109,18110,22617,21425,21762,18111,15783,21655,22614,21652,21424 Array ( [0] => 20864 [1] => 18107 [2] => 21427 [3] => 22612 [4] => 21889 [5] => 21760 [6] => 19981 [7] => 18109 [8] => 18110 [9] => 22617 [10] => 21425 [11] => 21762 [12] => 18111 [13] => 15783 [14] => 21655 [15] => 22614 [16] => 21652 [17] => 21424 )