พรีออเดอร์

1,350 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications

- Size : D41mm x H41 mm x thickness 8mm

- Packege Size : 216 x 290 x thickness 12mm

- Material : (Body) Tin, (Safty Pin) Iron, (File) PET, (Picture) Paper

- Weight : 70g

***สินค้าชุดนี้ไม่มีการจัดส่งในทุกกรณี ลุกค้าจะต้องไปรับสินค้าด้วยตัวเองวันที่ 27 ม.ค. 2562 หน้าโรงภาพยนต์  ไม่เกิน 15.00 น.***

/
Ticket