พรีออเดอร์

350 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications

- Size : 310 x 220 mm

- Packege Size : 320 x 250 x 25mm

- Material : Polyprolylene

***สินค้าชุดนี้ไม่มีการจัดส่งในทุกกรณี ลุกค้าจะต้องไปรับสินค้าด้วยตัวเองวันที่ 27 ม.ค. 2562 หน้าโรงภาพยนต์  ไม่เกิน 15.00 น.***

/
Ticket