พรีออเดอร์

1,150 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications

- Size : 240 x 130 mm

- Packege Size : 250 x 150 x 2mm

- Material : Polyester

***สินค้าชุดนี้ไม่มีการจัดส่งในทุกกรณี ลุกค้าจะต้องไปรับสินค้าด้วยตัวเองวันที่ 27 ม.ค. 2562 หน้าโรงภาพยนต์  ไม่เกิน 15.00 น.***

/
Ticket