พรีออเดอร์

700 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications

- Size 40 x 40 x 10 mm

- Material : Nickel, Plating ⋅ Gold, Butterfly latch

***สินค้าชุดนี้ไม่มีการจัดส่งในทุกกรณี ลุกค้าจะต้องไปรับสินค้าด้วยตัวเองวันที่ 27 ม.ค. 2562 หน้าโรงภาพยนต์  ไม่เกิน 15.00 น.***

/
Ticket