พรีออเดอร์

1,600 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications

- Have only 2 Size in same price

S Size : body length 69 cm / body width 49 cm /  sleeve ength 19 cm

A Size : body length 74 cm / body width 55 cm /  sleeve ength 22 cm

 

- Material : Cotton

 ***สินค้าชุดนี้ไม่มีการจัดส่งในทุกกรณี ลุกค้าจะต้องไปรับสินค้าด้วยตัวเองวันที่ 27 ม.ค. 2562 หน้าโรงภาพยนต์  ไม่เกิน 15.00 น.***

/
Ticket