พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21024' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9157,13672,2825,10898,3564,3523,9928,13740,10458,6654,11972,21661,5438,20835,2867,6642,19719,1615 Array ( [0] => 9157 [1] => 13672 [2] => 2825 [3] => 10898 [4] => 3564 [5] => 3523 [6] => 9928 [7] => 13740 [8] => 10458 [9] => 6654 [10] => 11972 [11] => 21661 [12] => 5438 [13] => 20835 [14] => 2867 [15] => 6642 [16] => 19719 [17] => 1615 )