พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21024' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6267,12458,3826,22428,2753,6641,22914,3162,21023,3622,7452,10716,9929,21471,20266,14160,23425,2822 Array ( [0] => 6267 [1] => 12458 [2] => 3826 [3] => 22428 [4] => 2753 [5] => 6641 [6] => 22914 [7] => 3162 [8] => 21023 [9] => 3622 [10] => 7452 [11] => 10716 [12] => 9929 [13] => 21471 [14] => 20266 [15] => 14160 [16] => 23425 [17] => 2822 )