พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21024' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4981,6687,5749,10853,1517,22420,19670,5510,22233,16115,482,8277,22091,9184,5616,5140,9124,2844 Array ( [0] => 4981 [1] => 6687 [2] => 5749 [3] => 10853 [4] => 1517 [5] => 22420 [6] => 19670 [7] => 5510 [8] => 22233 [9] => 16115 [10] => 482 [11] => 8277 [12] => 22091 [13] => 9184 [14] => 5616 [15] => 5140 [16] => 9124 [17] => 2844 )