สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22410,17848,20767,17430,24722,20188,17423,1394,18220,14445,1398,19616,1765,14478,1392,22975,20765,24442 Array ( [0] => 22410 [1] => 17848 [2] => 20767 [3] => 17430 [4] => 24722 [5] => 20188 [6] => 17423 [7] => 1394 [8] => 18220 [9] => 14445 [10] => 1398 [11] => 19616 [12] => 1765 [13] => 14478 [14] => 1392 [15] => 22975 [16] => 20765 [17] => 24442 )