สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11007,23635,22185,11759,18971,1392,20999,24949,10699,18220,1389,17434,12866,17433,20765,11630,17429,17848 Array ( [0] => 11007 [1] => 23635 [2] => 22185 [3] => 11759 [4] => 18971 [5] => 1392 [6] => 20999 [7] => 24949 [8] => 10699 [9] => 18220 [10] => 1389 [11] => 17434 [12] => 12866 [13] => 17433 [14] => 20765 [15] => 11630 [16] => 17429 [17] => 17848 )