พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22183,1394,14444,10699,11631,1389,1396,17424,1390,11759,17426,18214,14478,21343,1763,15544,17433,20766 Array ( [0] => 22183 [1] => 1394 [2] => 14444 [3] => 10699 [4] => 11631 [5] => 1389 [6] => 1396 [7] => 17424 [8] => 1390 [9] => 11759 [10] => 17426 [11] => 18214 [12] => 14478 [13] => 21343 [14] => 1763 [15] => 15544 [16] => 17433 [17] => 20766 )