พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17427,21343,17022,20188,17428,17433,14447,17429,1394,13720,17424,19616,1389,19535,18223,20767,17426,18214 Array ( [0] => 17427 [1] => 21343 [2] => 17022 [3] => 20188 [4] => 17428 [5] => 17433 [6] => 14447 [7] => 17429 [8] => 1394 [9] => 13720 [10] => 17424 [11] => 19616 [12] => 1389 [13] => 19535 [14] => 18223 [15] => 20767 [16] => 17426 [17] => 18214 )