พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19535,22977,1397,11630,21341,17428,20694,1390,21798,1392,20764,20467,14446,1763,19450,17022,21325,17430 Array ( [0] => 19535 [1] => 22977 [2] => 1397 [3] => 11630 [4] => 21341 [5] => 17428 [6] => 20694 [7] => 1390 [8] => 21798 [9] => 1392 [10] => 20764 [11] => 20467 [12] => 14446 [13] => 1763 [14] => 19450 [15] => 17022 [16] => 21325 [17] => 17430 )