พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Second intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'21019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17409,19740,10451,15814,22049,21927,5787,1525,7344,22872,4213,20268,6571,8284,13039,6234,4184,4232 Array ( [0] => 17409 [1] => 19740 [2] => 10451 [3] => 15814 [4] => 22049 [5] => 21927 [6] => 5787 [7] => 1525 [8] => 7344 [9] => 22872 [10] => 4213 [11] => 20268 [12] => 6571 [13] => 8284 [14] => 13039 [15] => 6234 [16] => 4184 [17] => 4232 )