พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Second intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'21019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7327,6421,3626,3981,2788,8836,20128,7899,492,17034,15714,17835,6562,2691,3039,7438,16131,6287 Array ( [0] => 7327 [1] => 6421 [2] => 3626 [3] => 3981 [4] => 2788 [5] => 8836 [6] => 20128 [7] => 7899 [8] => 492 [9] => 17034 [10] => 15714 [11] => 17835 [12] => 6562 [13] => 2691 [14] => 3039 [15] => 7438 [16] => 16131 [17] => 6287 )