พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Second intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'21019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17993,2189,21707,3627,4968,21336,2698,24114,2887,23307,3447,24773,3940,21235,4206,20548,6518,4973 Array ( [0] => 17993 [1] => 2189 [2] => 21707 [3] => 3627 [4] => 4968 [5] => 21336 [6] => 2698 [7] => 24114 [8] => 2887 [9] => 23307 [10] => 3447 [11] => 24773 [12] => 3940 [13] => 21235 [14] => 4206 [15] => 20548 [16] => 6518 [17] => 4973 )