พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Second intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'21019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6132,3147,9935,14136,6516,9181,21621,18066,9182,4847,12180,14531,11215,22611,2032,8281,10442,18037 Array ( [0] => 6132 [1] => 3147 [2] => 9935 [3] => 14136 [4] => 6516 [5] => 9181 [6] => 21621 [7] => 18066 [8] => 9182 [9] => 4847 [10] => 12180 [11] => 14531 [12] => 11215 [13] => 22611 [14] => 2032 [15] => 8281 [16] => 10442 [17] => 18037 )