พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

"THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE" --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". Includes one new song portraying each country and one theme song common throughout the "WORLD TRE@SURE" series. The stage for 06 is Germany. Two songs plus one instrumental ver. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'21017' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11739,10453,11546,18211,1335,11547,20181,13679,19136,11554,22713,1985,10177,13204,18206,20180,11533,21713 Array ( [0] => 11739 [1] => 10453 [2] => 11546 [3] => 18211 [4] => 1335 [5] => 11547 [6] => 20181 [7] => 13679 [8] => 19136 [9] => 11554 [10] => 22713 [11] => 1985 [12] => 10177 [13] => 13204 [14] => 18206 [15] => 20180 [16] => 11533 [17] => 21713 )