พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

"THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE" --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". Includes one new song portraying each country and one theme song common throughout the "WORLD TRE@SURE" series. The stage for 06 is Germany. Two songs plus one instrumental ver. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'21017' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19132,13679,11550,1335,1984,10139,11555,19724,19131,11739,19135,17223,11098,20182,11552,15786,1985,11534 Array ( [0] => 19132 [1] => 13679 [2] => 11550 [3] => 1335 [4] => 1984 [5] => 10139 [6] => 11555 [7] => 19724 [8] => 19131 [9] => 11739 [10] => 19135 [11] => 17223 [12] => 11098 [13] => 20182 [14] => 11552 [15] => 15786 [16] => 1985 [17] => 11534 )