พรีออเดอร์

1,400 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์

Reaching her first anniversary from her debut, Mai Fuchigame to release original mini album. Includes six new tracks. Comes with a preceding ad for her second live. Limited edition comes with a 70-min. Blu-ray featuring her additional concerts of her first live including encore scenes held in May 2018. Blu-ray comes in high quality 96kHz/24bit.

q select pid from dex_product where pid<>'20995' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15770,6726,2028,10424,2027,19739,9366,19756,4161,5500,5514,14129,11042,1527,20105,7777,5616,10174 Array ( [0] => 15770 [1] => 6726 [2] => 2028 [3] => 10424 [4] => 2027 [5] => 19739 [6] => 9366 [7] => 19756 [8] => 4161 [9] => 5500 [10] => 5514 [11] => 14129 [12] => 11042 [13] => 1527 [14] => 20105 [15] => 7777 [16] => 5616 [17] => 10174 )