พรีออเดอร์

1,400 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์

Reaching her first anniversary from her debut, Mai Fuchigame to release original mini album. Includes six new tracks. Comes with a preceding ad for her second live. Limited edition comes with a 70-min. Blu-ray featuring her additional concerts of her first live including encore scenes held in May 2018. Blu-ray comes in high quality 96kHz/24bit.

q select pid from dex_product where pid<>'20995' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7453,5674,2088,6145,20960,8261,15828,22872,3447,20286,3887,1701,8552,8836,8980,6423,13186,14566 Array ( [0] => 7453 [1] => 5674 [2] => 2088 [3] => 6145 [4] => 20960 [5] => 8261 [6] => 15828 [7] => 22872 [8] => 3447 [9] => 20286 [10] => 3887 [11] => 1701 [12] => 8552 [13] => 8836 [14] => 8980 [15] => 6423 [16] => 13186 [17] => 14566 )