พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Second outro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime" starting Oct. 2018. Composed by Shun Aratame and written by Kimiko from nano.RIPE and Azusa Tadokoro. Anime edition comes with leading track, one coupling track, and instrumental ver. of each.

q select pid from dex_product where pid<>'20993' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2022,489,18912,6589,9755,7218,3204,4696,21915,19397,8924,6519,3650,5799,4236,5659,1427,21245 Array ( [0] => 2022 [1] => 489 [2] => 18912 [3] => 6589 [4] => 9755 [5] => 7218 [6] => 3204 [7] => 4696 [8] => 21915 [9] => 19397 [10] => 8924 [11] => 6519 [12] => 3650 [13] => 5799 [14] => 4236 [15] => 5659 [16] => 1427 [17] => 21245 )