พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Second outro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime" starting Oct. 2018. Composed by Shun Aratame and written by Kimiko from nano.RIPE and Azusa Tadokoro. Anime edition comes with leading track, one coupling track, and instrumental ver. of each.

q select pid from dex_product where pid<>'20993' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20122,22851,8714,6246,9927,21668,21340,3254,6561,12475,22118,14136,9758,480,5658,9969,21336,10290 Array ( [0] => 20122 [1] => 22851 [2] => 8714 [3] => 6246 [4] => 9927 [5] => 21668 [6] => 21340 [7] => 3254 [8] => 6561 [9] => 12475 [10] => 22118 [11] => 14136 [12] => 9758 [13] => 480 [14] => 5658 [15] => 9969 [16] => 21336 [17] => 10290 )