พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Koya no Kotobuki Hikotai" by ZAQ.

q select pid from dex_product where pid<>'20992' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17679,11771,22715,5464,15387,11529,20793,7326,20088,7241,2813,20199,14005,4268,11528,4061,21794,11343 Array ( [0] => 17679 [1] => 11771 [2] => 22715 [3] => 5464 [4] => 15387 [5] => 11529 [6] => 20793 [7] => 7326 [8] => 20088 [9] => 7241 [10] => 2813 [11] => 20199 [12] => 14005 [13] => 4268 [14] => 11528 [15] => 4061 [16] => 21794 [17] => 11343 )