พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Koya no Kotobuki Hikotai" by ZAQ.

q select pid from dex_product where pid<>'20992' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6190,2997,12466,4949,15776,6314,4222,18940,9143,6657,6686,7328,24618,21621,22915,11514,19750,18658 Array ( [0] => 6190 [1] => 2997 [2] => 12466 [3] => 4949 [4] => 15776 [5] => 6314 [6] => 4222 [7] => 18940 [8] => 9143 [9] => 6657 [10] => 6686 [11] => 7328 [12] => 24618 [13] => 21621 [14] => 22915 [15] => 11514 [16] => 19750 [17] => 18658 )