พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Koya no Kotobuki Hikotai" by ZAQ.

q select pid from dex_product where pid<>'20992' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4959,20115,10229,1329,6799,4979,8642,8253,22046,6271,3818,11526,11771,5671,2870,23396,19069,4946 Array ( [0] => 4959 [1] => 20115 [2] => 10229 [3] => 1329 [4] => 6799 [5] => 4979 [6] => 8642 [7] => 8253 [8] => 22046 [9] => 6271 [10] => 3818 [11] => 11526 [12] => 11771 [13] => 5671 [14] => 2870 [15] => 23396 [16] => 19069 [17] => 4946 )