พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Koya no Kotobuki Hikotai" by ZAQ.

q select pid from dex_product where pid<>'20992' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10711,20997,16532,5685,7260,6188,13178,1494,3646,18602,10653,5221,499,21470,480,6075,5629,5800 Array ( [0] => 10711 [1] => 20997 [2] => 16532 [3] => 5685 [4] => 7260 [5] => 6188 [6] => 13178 [7] => 1494 [8] => 3646 [9] => 18602 [10] => 10653 [11] => 5221 [12] => 499 [13] => 21470 [14] => 480 [15] => 6075 [16] => 5629 [17] => 5800 )