พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "CIRCLET PRINCESS".

q select pid from dex_product where pid<>'20991' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3644,4704,5719,5237,21913,18135,19470,2858,1738,22113,18124,5658,3656,21237,6797,11261,20296,1403 Array ( [0] => 3644 [1] => 4704 [2] => 5719 [3] => 5237 [4] => 21913 [5] => 18135 [6] => 19470 [7] => 2858 [8] => 1738 [9] => 22113 [10] => 18124 [11] => 5658 [12] => 3656 [13] => 21237 [14] => 6797 [15] => 11261 [16] => 20296 [17] => 1403 )