พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "CIRCLET PRINCESS".

q select pid from dex_product where pid<>'20991' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10826,10786,2694,15958,3432,7900,3632,12490,19744,7772,1433,1428,15507,12000,2385,5428,14134,19785 Array ( [0] => 10826 [1] => 10786 [2] => 2694 [3] => 15958 [4] => 3432 [5] => 7900 [6] => 3632 [7] => 12490 [8] => 19744 [9] => 7772 [10] => 1433 [11] => 1428 [12] => 15507 [13] => 12000 [14] => 2385 [15] => 5428 [16] => 14134 [17] => 19785 )