พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "CIRCLET PRINCESS".

q select pid from dex_product where pid<>'20991' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18597,21704,4275,6131,6477,14313,11198,19066,6656,10229,10995,16366,6502,14475,20954,2749,5925,6575 Array ( [0] => 18597 [1] => 21704 [2] => 4275 [3] => 6131 [4] => 6477 [5] => 14313 [6] => 11198 [7] => 19066 [8] => 6656 [9] => 10229 [10] => 10995 [11] => 16366 [12] => 6502 [13] => 14475 [14] => 20954 [15] => 2749 [16] => 5925 [17] => 6575 )