พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 มกราคม 2019 // สินค้ากำหนดวางจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2019

3,330 BAHT
3800 BAHT
พรีออเดอร์

PVC Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/7
Size: Approx. H220mm (including base)

 

"HORROR BISHOUJO Freddy Krueger" and "HORROR BISHOUJO Jason Voorhees", that marked the start of the "HORROR BISHOUJO" figure series where popular movie serial killers are turned into bishoujo based on the design by Shunya Yamashita, are getting a reproduction with a renewed base!
Freddy Krueger from "Nightmare on Elm Street" is sculpted as a BISHOUJO with her hat, red & green border sweater and the trademark right hand with 4 iron claws!
Takaboku Busujima (Busujimax) has turned the original illustration into a fascinating sculpture.
The sexy opening on her chest and the real mesh material used on her legs are also a must see.
The figure can be secured where you prefer thanks to the magnets under its feet. In addition, the base in the image of a pool of blood is made of metal, improving the stability of the figure.
The scale and the base are designed to look nice when displayed together with separately sold "HORROR BISHOUJO Jason Voorhees". Be sure to add them both to your collection to enjoy the scariest tag!