มีสินค้า

490 BAHT
790 BAHT
add to cart

ขนาด/Size
รอบอก/Bust (นิ้ว/Inc.)
ความยาว /Length (นิ้ว/Inc.)

 

SIZE 3XL = รอบอก 48 นิ้ว / ความยาวเสื้อ 31 นิ้ว

q select pid from dex_product where pid<>'20947' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8725,8743,9914,9901,8736,8753,9905,8746,8749,9900,8757,11090,8730,9906,10562,11093,9893,8729 Array ( [0] => 8725 [1] => 8743 [2] => 9914 [3] => 9901 [4] => 8736 [5] => 8753 [6] => 9905 [7] => 8746 [8] => 8749 [9] => 9900 [10] => 8757 [11] => 11090 [12] => 8730 [13] => 9906 [14] => 10562 [15] => 11093 [16] => 9893 [17] => 8729 )