มีสินค้า

499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20904' and ( pcharacter='164' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5249,6664,3587,7253,4317,3480,4340,3947,8564,5189,6666,6980,5049,3416,3418,5204,4546,3938 Array ( [0] => 5249 [1] => 6664 [2] => 3587 [3] => 7253 [4] => 4317 [5] => 3480 [6] => 4340 [7] => 3947 [8] => 8564 [9] => 5189 [10] => 6666 [11] => 6980 [12] => 5049 [13] => 3416 [14] => 3418 [15] => 5204 [16] => 4546 [17] => 3938 )