มีสินค้า

499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20904' and ( pcharacter='164' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5591,5202,7384,5203,6184,8564,3477,3618,8562,3853,4133,6980,3938,5204,6665,5592,5248,6664 Array ( [0] => 5591 [1] => 5202 [2] => 7384 [3] => 5203 [4] => 6184 [5] => 8564 [6] => 3477 [7] => 3618 [8] => 8562 [9] => 3853 [10] => 4133 [11] => 6980 [12] => 3938 [13] => 5204 [14] => 6665 [15] => 5592 [16] => 5248 [17] => 6664 )