สินค้าเหลือน้อย

6,900 BAHT
11500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'20901' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1170,4781,770,13000,15583,4254,7791,4157,1158,3954,10023,9833,1164,9522,4251,4253,15185,5185 Array ( [0] => 1170 [1] => 4781 [2] => 770 [3] => 13000 [4] => 15583 [5] => 4254 [6] => 7791 [7] => 4157 [8] => 1158 [9] => 3954 [10] => 10023 [11] => 9833 [12] => 1164 [13] => 9522 [14] => 4251 [15] => 4253 [16] => 15185 [17] => 5185 )