สินค้าเหลือน้อย

9,800 BAHT
11500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'20901' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19124,9520,1184,4254,9522,21746,10023,6749,5055,1165,4125,12294,4255,1169,770,14751,9833,13003 Array ( [0] => 19124 [1] => 9520 [2] => 1184 [3] => 4254 [4] => 9522 [5] => 21746 [6] => 10023 [7] => 6749 [8] => 5055 [9] => 1165 [10] => 4125 [11] => 12294 [12] => 4255 [13] => 1169 [14] => 770 [15] => 14751 [16] => 9833 [17] => 13003 )