สินค้าเหลือน้อย

9,800 BAHT
11500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'20901' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15904,19356,13001,4128,15905,9834,12294,2337,12999,4251,773,11715,9105,6746,4259,19355,13673,23467 Array ( [0] => 15904 [1] => 19356 [2] => 13001 [3] => 4128 [4] => 15905 [5] => 9834 [6] => 12294 [7] => 2337 [8] => 12999 [9] => 4251 [10] => 773 [11] => 11715 [12] => 9105 [13] => 6746 [14] => 4259 [15] => 19355 [16] => 13673 [17] => 23467 )