สินค้าหมด

1,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20900' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9520,4117,19359,21746,7791,5059,4129,11518,12999,2332,8965,1015,4252,4260,15185,4127,1947,4987 Array ( [0] => 9520 [1] => 4117 [2] => 19359 [3] => 21746 [4] => 7791 [5] => 5059 [6] => 4129 [7] => 11518 [8] => 12999 [9] => 2332 [10] => 8965 [11] => 1015 [12] => 4252 [13] => 4260 [14] => 15185 [15] => 4127 [16] => 1947 [17] => 4987 )