มีสินค้า

2,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20900' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,770,10068,4248,12998,1167,4120,9522,1155,2333,19355,13004,11715,3064,4125,1184,20902,1166,1947 Array ( [0] => 770 [1] => 10068 [2] => 4248 [3] => 12998 [4] => 1167 [5] => 4120 [6] => 9522 [7] => 1155 [8] => 2333 [9] => 19355 [10] => 13004 [11] => 11715 [12] => 3064 [13] => 4125 [14] => 1184 [15] => 20902 [16] => 1166 [17] => 1947 )