มีสินค้า

700 BAHT
900 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'20899' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17512,11052,2926,11067,19287,19298,18983,13141,11063,11059,18990,17029,17517,11060,19295,19949,11062,17519 Array ( [0] => 17512 [1] => 11052 [2] => 2926 [3] => 11067 [4] => 19287 [5] => 19298 [6] => 18983 [7] => 13141 [8] => 11063 [9] => 11059 [10] => 18990 [11] => 17029 [12] => 17517 [13] => 11060 [14] => 19295 [15] => 19949 [16] => 11062 [17] => 17519 )