มีสินค้า

499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20898' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5061,5976,14162,18501,4090,9630,9107,783,9623,4794,4103,7252,11587,1171,9632,10651,22870,12810 Array ( [0] => 5061 [1] => 5976 [2] => 14162 [3] => 18501 [4] => 4090 [5] => 9630 [6] => 9107 [7] => 783 [8] => 9623 [9] => 4794 [10] => 4103 [11] => 7252 [12] => 11587 [13] => 1171 [14] => 9632 [15] => 10651 [16] => 22870 [17] => 12810 )