พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Features ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21880,19747,22889,3623,5677,17706,3382,21019,1701,2606,1346,4054,18603,5628,20941,3038,6119,22303 Array ( [0] => 21880 [1] => 19747 [2] => 22889 [3] => 3623 [4] => 5677 [5] => 17706 [6] => 3382 [7] => 21019 [8] => 1701 [9] => 2606 [10] => 1346 [11] => 4054 [12] => 18603 [13] => 5628 [14] => 20941 [15] => 3038 [16] => 6119 [17] => 22303 )