พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป


Third single release from STEREO DIVE FOUNDATION is used as opening theme for "Gansta" anime series. Includes 2 titles and anime illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'2088' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21794,5671,4332,2027,24720,12986,21237,2603,7343,2388,5604,24753,4061,14676,22119,21880,2884,6686 Array ( [0] => 21794 [1] => 5671 [2] => 4332 [3] => 2027 [4] => 24720 [5] => 12986 [6] => 21237 [7] => 2603 [8] => 7343 [9] => 2388 [10] => 5604 [11] => 24753 [12] => 4061 [13] => 14676 [14] => 22119 [15] => 21880 [16] => 2884 [17] => 6686 )