มีสินค้า

315 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20836' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21266,2848,6317,13719,20932,20289,6248,16112,10043,6598,9307,3507,17849,11211,9123,10163,11207,3981 Array ( [0] => 21266 [1] => 2848 [2] => 6317 [3] => 13719 [4] => 20932 [5] => 20289 [6] => 6248 [7] => 16112 [8] => 10043 [9] => 6598 [10] => 9307 [11] => 3507 [12] => 17849 [13] => 11211 [14] => 9123 [15] => 10163 [16] => 11207 [17] => 3981 )