สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20695' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6408,5620,5770,11487,3909,23487,7436,22123,24515,3800,20200,22276,3643,24734,24639,23939,7897,16106 Array ( [0] => 6408 [1] => 5620 [2] => 5770 [3] => 11487 [4] => 3909 [5] => 23487 [6] => 7436 [7] => 22123 [8] => 24515 [9] => 3800 [10] => 20200 [11] => 22276 [12] => 3643 [13] => 24734 [14] => 24639 [15] => 23939 [16] => 7897 [17] => 16106 )