สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20695' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6868,5176,9626,9765,485,17406,22120,10424,1480,9237,22982,19049,6415,2867,2563,3879,14608,20130 Array ( [0] => 6868 [1] => 5176 [2] => 9626 [3] => 9765 [4] => 485 [5] => 17406 [6] => 22120 [7] => 10424 [8] => 1480 [9] => 9237 [10] => 22982 [11] => 19049 [12] => 6415 [13] => 2867 [14] => 2563 [15] => 3879 [16] => 14608 [17] => 20130 )