สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20695' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5221,5423,3040,10456,9159,14314,20987,481,22752,10986,3169,3892,22980,3192,11235,8714,10853,260 Array ( [0] => 5221 [1] => 5423 [2] => 3040 [3] => 10456 [4] => 9159 [5] => 14314 [6] => 20987 [7] => 481 [8] => 22752 [9] => 10986 [10] => 3169 [11] => 3892 [12] => 22980 [13] => 3192 [14] => 11235 [15] => 8714 [16] => 10853 [17] => 260 )