สินค้าหมด

750 BAHT

Second single release from singer-songwriter, Rionos featured as the outro main theme to TV anime "Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi" scheduled to broadcast from Oct. 2018. Features a full length ver. of the outro main theme as well as multiple ver. of the same track in TV length. Illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'20693' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6297,5638,13731,9381,7326,5920,22049,6253,9136,5457,22933,14610,4941,14789,2810,5676,4270,1522 Array ( [0] => 6297 [1] => 5638 [2] => 13731 [3] => 9381 [4] => 7326 [5] => 5920 [6] => 22049 [7] => 6253 [8] => 9136 [9] => 5457 [10] => 22933 [11] => 14610 [12] => 4941 [13] => 14789 [14] => 2810 [15] => 5676 [16] => 4270 [17] => 1522 )