มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20499' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1782,4746,16142,21269,2201,342,21006,20574,9332,18308,1830,13091,8993,4123,5195,10483,3238,8876 Array ( [0] => 1782 [1] => 4746 [2] => 16142 [3] => 21269 [4] => 2201 [5] => 342 [6] => 21006 [7] => 20574 [8] => 9332 [9] => 18308 [10] => 1830 [11] => 13091 [12] => 8993 [13] => 4123 [14] => 5195 [15] => 10483 [16] => 3238 [17] => 8876 )