มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20499' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13931,10350,4568,21511,138,17496,13918,9728,5114,13862,13937,19824,15436,9821,21133,19811,18651,16211 Array ( [0] => 13931 [1] => 10350 [2] => 4568 [3] => 21511 [4] => 138 [5] => 17496 [6] => 13918 [7] => 9728 [8] => 5114 [9] => 13862 [10] => 13937 [11] => 19824 [12] => 15436 [13] => 9821 [14] => 21133 [15] => 19811 [16] => 18651 [17] => 16211 )